Title Image

Gratis Wifi in het Centrum?

Home  /  Gratis Wifi in het Centrum?

Informatieve bijeenkomst NVBO te Zeist

Dinsdag 27 mei 2014, 10.00-14.00 uur nvbo

 

Informatieve bijeenkomst

Op dinsdag 27 mei jl. organiseerde de NVBO een informatieve bijeenkomst. We waren te gast bij
INretail, de brancheorganisatie voor ondernemers in wonen, mode, schoenen en sport, te Zeist.
De voorzitter van de NVBO, de heer Peter Brandenburg, heet iedereen die aanwezig is van harte
welkom. Deze bijeenkomsten worden twee keer per jaar door de NVBO georganiseerd. Hiermee
willen wij de leden en andere belangstellende informeren over actuele zaken. In het voorjaar betreft
het een informatieve bijeenkomst en in het najaar een miniconferentie. Dit najaar is de miniconferentie
op dinsdag 7 oktober en vindt plaats in Leerdam.
Voordat wordt gestart met de eerste spreker, wordt een kort voorstelrondje gedaan. Het thema tijdens
deze bijeenkomst is “Zin of onzin van social media”. Sprekers zijn Jan-Willem Janssen van Shift
Advisor en Christiaan van Rooijen van WifiProfs.

 

Presentaties update over Het Nieuwe Winkelen

Jan-Willem heeft gewerkt als innovatie-adviseur bij het HBD en is van oorsprong socioloog. Een van
de projecten waaraan hij heeft gewerkt is Het Nieuwe Winkelen in Veenendaal. Deze presentatie is
een update van eerdere presentaties over Het Nieuwe Winkelen. De kern van het verhaal is het feit
dat alles tegenwoordig draait om digitaal; altijd en overal toegang tot data. Tevens wordt benadrukt
dat je het ‘Het Nieuwe Winkelen’ moeten runnen als een bedrijf. Op de vraag of we niet te veel van
ondernemers vragen, vooral in deze crisis, geeft Jan-Willem aan dat innoveren vaak het beste middel
is om uit een crisis te komen. Belangrijk hier in om de volgende stappen te volgen:

  • Nadenken over je doelen
  • Doelen aanpassen aan je financiële situatie
  • Bedenken wat je wilt en kunt
  • En dan DOEN

Voor de presentatie van Jan-Willem Janssen, klik op de volgende link:

http://www.slideshare.net/jjanssen/ontwikkelingen-rondom-het-nieuwe-winkelen-nvbo-27-mei-2014

Voor het bekijken van de bijbehorende filmpjes, zie de blog op de website www.shiftadvisor.nl.

 

Aanbieden van gratis wifi

Namens WifiProfs geeft Christiaan van Rooijen een presentatie. WifiProfs is een bedrijf dat zich
bezighoudt met in-store Retail Analytics & Wifi Marketing. Zij adviseren en implementeren in-store
locatie-oplossingen om fysieke winkels van dezelfde data te voorzien zoals web analytics al jaren doet
voor e-commerce.
Bij het aanbieden van gratis wifi, speelt vaak de vraag wie het moet aanbieden, de gemeente, de
winkeliers? En wie gaat het effect meten en hoe? En wat bied je de bezoekers aan via de wifi?
Bezoekers moet geactiveerd worden om Wifi te gaan gebruiken, dan pas is het mogelijk om informatie
over de bezoekers te verzamelen.
Op de vraag hoe deze presentatie aansluit op het thema van deze bijeenkomst “Zin of onzin van
Social Media”, geeft Christiaan aan dat het nut van social media heel groot is, maar dan moet je wel
zorgen dat je data verzamelt die je kunt gebruiken voor marketing activiteiten.
Voor de presentatie van Christiaan van Rooijen, klik op de volgende link: https://db.tt/A3vD0fM4

Na deze presentatie dankt Peter Brandenburg iedereen hartelijk voor hun aanwezigheid en de
sprekers voor hun presentaties. Ter afsluiting haalt hij een tweetal kreten aan die op de muur staan,
die mooi aansluiten bij deze bijeenkomst:
• Ik berouw niets in het leven behalve dat wat ik niet gedaan heb
• Als iets afstotelijks modern wordt, is het meteen aantrekkelijk – Pablo Picasso

BEL ME NU
+
Bel mij!